483 Document: Precision Biometrics, Inc., Dec 10, 2014

FDAzilla 483 Precision Biometrics, Inc. Dec 10 2014 top
FDAzilla 483 Precision Biometrics, Inc. Dec 10 2014 bottom

On Dec 10, 2014, the FDA inspected Precision Biometrics, Inc.'s Seattle site. Explore the inspectional observations.