483 Document: Genlabs Corporation, Dec 11, 2015

FDAzilla 483 Genlabs Corporation Dec 11 2015 top
FDAzilla 483 Genlabs Corporation Dec 11 2015 bottom

On Dec 11, 2015, the FDA inspected Genlabs Corporation's Chino site. Explore the inspectional observations.